Kapituła Przyjaciół Promyczka

W Przedszkolu Promyczek działa Kapituła Orderu Przyjaciela Promyczka, której założycielami są: Aleksandra Hinz-Groth oraz Jarosław Groth.

W ważne dni w życiu naszego przedszkola Kapituła przyznaje odznaczenia dla zasłużonych osób.
Tradycja podpowiada, że nowi członkowie, po przyjęciu do Kapituły, skosztować muszą soku z cytryny oraz złożyć przysięgę:

„Przyrzekam być pogodnym i dzieciom radość przynosić”.

Członkowie Kapituły:

 • Klamrowska Sylwia
 • Kwidzinska Angelika
 • Krampa Magdalena
 • Kalkowska Mariola
 • Roszkowska Anna
 • Lindstaedt Agnieszka
 • Abraham Agata, Łukasz
 • Kowalewski Stanisław
 • Ziemann Janusz
 • Górska Renata
 • Miloch Beata
 • Mitkiewicz Katarzyna
 • Ziemann Aleksandra
 • Pranczk Dorota
 • Górska Barbara
 • Stojawska Jadwiga
 • Andyskowska – Białk Agnieszka
 • Mitkiewicz Marek
 • Tomys Ryszard
 • Pesta Honorata
 • Barzowski Rafał
 • Monika i Łukasz Szymańsy
 • Brzeska Joanna

Adres

ul. Spacerowa 10,
84-217 Szemud

Telefon

Placówka
Bojano