Ramowy rozkład dnia

6:30 – 8:00

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8:00 – 8:30

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

8:15 – 9:00

Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
I śniadanie

9:00 – 10:45

Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:

  • zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne;
  • zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne;

10:00

II śniadanie

10:15 – 11:15

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach).

11:30 – 12:00

Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
Obiad

12:00 – 14:00

Leżakowanie

14:00 – 14:30

Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
Podwieczorek

14:30 – 18:00

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowanie z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

15:45

II Podwieczorek

Adres

ul. Spacerowa 10,
84-217 Szemud

Telefon

Placówka
Bojano