Ramowy rozkład dnia

6:30 – 8:00

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8:00 – 8:15

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

8:30 – 9:00

Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku i śniadanie.

9:00 – 11:30

Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

9:00 – 11:30

Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:

  • zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne,
  • zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne,
  • praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna / praca z dzieckiem zdolnym.

10:00 – 10:10

Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

10:00 – 10:10

II śniadanie

10:30 – 11:30

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach).

11:30 – 12:00

Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku i obiad.

12:00 – 14:00

Leżakowanie, zajęcia z cyklu; relaksacyjnych, biblioterapia. Praca z dzieckiem zdolnym.

14:00 – 14:30

Podwieczorek

14:30 – 17:00

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.

Adres

ul. Spacerowa 10,
84-217 Szemud

Telefon

Placówka
Bojano